วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อัพสต๊อก 27/07/2011

อินซิกนิสหางแดง หางตรง 3.5 นิ้ว 400 บาท


อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

Boulengerella cuvieri คูเวียรี่ไพค์  6 นิ้ว 2,500 บาท

หมูอินโด 6 นิ้ว 1200 บาท
หมูอินโด 6 นิ้ว 1200 บาท

อามาตัสหางดำ 4.5-5 นิ้ว 1,500 บาทคลาวน์เตเตร้า 4 นิ้ว 450 บาท

ซีบร้าไทเกอร์ ลายตรงสองด้าน 8 นิ้ว 3,500 บาท

สโนว์บอลซักเกอร์ LDA33 ไซส์ 2.5 นิ้ว 900 บาท

ซันชายน์ซักเกอร์ L014 ไซส์ 2.5 นิ้ว 900 บาท

Candy Strip Pelkoltia  L015 ไซส์ 2.5 นิ้ว 800 บาท

แม็กนั่มซักเกอร์ L047 ไซส์ 2.5 นิ้ว 800 บาท


โอริโนโค่พีค๊อกแบส คู่นี้ 12 นิ้ว 12,000 บาท


โอริโนโค่พีค๊อกแบส อีกคู่นึง 12 นิ้ว 12,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น