วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554


ตัวแรก ขนาด 9 นิิ้ว 4000 บาท
                                             ตัวที่สอง ขนาด 9 นิิ้ว 4000 บาท
 
                                           ตัวที่สาม ขนาด 8 นิิ้ว 3800 บาท ตัวที่สี่ ขนาด 8 นิิ้ว 3500 บาท
                                         
                                             ตัวที่ห้า ขนาด 8 นิิ้ว 3500 บาท

                                            ตัวทีหก ขนาด 8 นิิ้ว 3500 บาท


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Update Stock: 02/06/2010

อามาตัส ขนาด 2.5 นิ้ว 3,500 บาท
ขนาด 3.5 นิ้ว 4,000 บาทซีบร้าไทเกอร์ ลายสวย ตรงทุกเส้น บาลานส์ซ้ายขวา
ไซส์ใหญ่ขึ้น ราคาเดิม

ไซส์ 6-7 นิ้ว 3500 บาท
ไซส์ 8-9 นิ้ว 4000 บาท

สำหรับปลาลายแทรก ลายแทรม ราคาพิเศษ 2500 บาท
ทุกตัวทุกขนาดและ ปลาชนิดใหม่ล่าสุด Boulengerella cuvieri
เป็นปลากลุ่มปลาไพค์ เช่น ซิลเวอร์ไพค์ที่เราคุ้นเคย
แต่ "คูเวียรี่ไพค์" โตได้ใหญ่กว่ามาก


ชุดใหม่ ไซส์กำลังสวย เอาไปขุนเล่นได้
ขนาด 4-5 นิ้ว 2,000 บาท
ขนาด 8 นิ้ว 5,000 บาท

สนใจโทร Proaquaclub: 089-4447434