วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Goliath Tigerfish 4.5-5 นิ้ว หางแดงๆ ปลีก 1,300 บาท (ราคาส่ง โทรติดต่อเรา)

โกไลแอทไทเกอร์ฟิช ฤดูกาลใหม่ นำเข้าตรงจาก คองโก
ปลาไซส์ใหญ่ 4.5-5 นิ้ว  หางแดงแล้ว
กินปลากัด ปลาสอด
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

BRAZIL Wild Caught Plecos ( L27 Panaque, L172 Golden Vampire ,L333 King Tiger)

L027 Panaque "Golden Thunder" 2.5-3 นิ้ว 7,000 บาท

ปลาป่า นำเข้าจากบราซิล

L066 Hypancistrus sp  "King Tiger" 3.5  นิ้ว ปลาป่าบราซิล 6,500 บาท
L3334 นิ้ว ปลาป่า 5,500 บาท

L066 หันซ้าย

L066 หันขวา

L333 หันซ้าย

L333 หันขวา

L172 Leporacanthicus heterodon "Golden Vampire" 3.5-4 นิ้ว 2,500

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Update 6/07/2011

snowball LDA33 2.5 นิ้ว 1000Sunshine L014 2.5 นิ้ว 900 บาท

Green Phantom L200  2 นิ้ว 900

พิไรบ้าแคทฟิช 11 นิ้ว 6,000 บาท

อามาตัส 5 นิ้ว 1,500 บาท

อามาตัส 5 นิ้ว 1,500 บาท

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อัพสต๊อก 27/07/2011

อินซิกนิสหางแดง หางตรง 3.5 นิ้ว 400 บาท


อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

อินซิกนิสหางแดง หางตรง กระโดงสูง 4 นิ้ว 500 บาท

Boulengerella cuvieri คูเวียรี่ไพค์  6 นิ้ว 2,500 บาท

หมูอินโด 6 นิ้ว 1200 บาท
หมูอินโด 6 นิ้ว 1200 บาท

อามาตัสหางดำ 4.5-5 นิ้ว 1,500 บาทคลาวน์เตเตร้า 4 นิ้ว 450 บาท

ซีบร้าไทเกอร์ ลายตรงสองด้าน 8 นิ้ว 3,500 บาท

สโนว์บอลซักเกอร์ LDA33 ไซส์ 2.5 นิ้ว 900 บาท

ซันชายน์ซักเกอร์ L014 ไซส์ 2.5 นิ้ว 900 บาท

Candy Strip Pelkoltia  L015 ไซส์ 2.5 นิ้ว 800 บาท

แม็กนั่มซักเกอร์ L047 ไซส์ 2.5 นิ้ว 800 บาท


โอริโนโค่พีค๊อกแบส คู่นี้ 12 นิ้ว 12,000 บาท


โอริโนโค่พีค๊อกแบส อีกคู่นึง 12 นิ้ว 12,000 บาท