วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

BRAZIL Wild Caught Plecos ( L27 Panaque, L172 Golden Vampire ,L333 King Tiger)

L027 Panaque "Golden Thunder" 2.5-3 นิ้ว 7,000 บาท

ปลาป่า นำเข้าจากบราซิล

L066 Hypancistrus sp  "King Tiger" 3.5  นิ้ว ปลาป่าบราซิล 6,500 บาท
L3334 นิ้ว ปลาป่า 5,500 บาท

L066 หันซ้าย

L066 หันขวา

L333 หันซ้าย

L333 หันขวา

L172 Leporacanthicus heterodon "Golden Vampire" 3.5-4 นิ้ว 2,500

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น