วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

Relocation SALE ลดย้ายร้านใหม่

ร้าน PROAQUACLUB สนามหลวง 2
จะทำการย้ายร้านใหม่ จากโซน 4 ซอบ 8
ไปยังตำแหน่งใหม่ โซน 4 ซอย 6 (ร้านใหม่จะเปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคม)

ร้านใหม่ ใหญ่กว่าเดิม!!! รองรับทุกความต้องการปลา Exotic


ทาง Proaquaclub จะทำการลดล้างสต๊อกเพื่อย้ายร้านระว่างวันพุธที่ 12 จนถึงวันอาทิตย์ 23 กันยายน

รายการปลาที่ลดราคามีดังต่อไปนี้ (สงวนสิทธิ์การต่อราคาหน้าตู้เท่านั้น)

ตู้รวม Peacock Bass
โอริโนโค่ 6-7นิ้ว ทุกตัว1,500 บาท
เทเมนซิส 12 นิ้ว ทุกตัว 3,000 บาท
เคลเบอรี่ 10 นิ้ว ทุกตัว 3,000 บาท
พิควิตี้ 10 นิ้วทุกตัว 9,000 บาท
เรดไพค์ atabapo (14นิ้ว) คู่ละ 20,000 บาทเปคูเผือก 6 นิ้ว 1,000 บาท
แบลคบาร์ใหญ่ 4-5 นิ้ว 500 บาท
อินซิกนิส 4 นิ้ว 400, 5 นิ้ว 500 หางตรงทักตัว
L25 Scarlet Cactus 7 นิ้ว 10,000 บาท
L24 Flame Cactus 5 นิ้ว 1,400 บาท
XANTO ลอก50% 6 นิ้ว 7,000 บาท
หมูอินโด 8 นิ้ว 3,000, 10 นิ้ว 4,500 บาท