วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

update New Fish:17 APRIL

อบาอบา 5 นิ้ว ไซส์กำลังน่ารักเลย


กินไส้้เดือนน้ำเป็นอาหาร


ซีบร้าไืทเกอร์ ปลาคัดลาย
ลายสวย เหมือนกันทั้งสองด้าน
ขนาด  6-7 นิ้วลูโซโซ่ ขนาด 4 นิ้ว  ชุดแรกของปี มีก่อนใคร
คราวเตตร้า ขนาด 3 นิ้ว  คัดลาย 7 ขีดเหมือนกันสองด้านเำเำำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น