วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

Mormyrop longirostris โลมาจมูกยาว

โลมาจมูกยาว เป็นปลาในกลุ่ม ปลางวงช้าง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

เลี้ยงเป็นฝูงได้ มีนิสัยซุกซน อยู่ไม่นิ่ง

กินอาหารสดเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น หนอนแดง ไส้เดือนฝอยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น